Adjectives 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Adjective (sıfat), ismi niteleyen kelimedir. İsim, bir nesne, hayvan veya insan olabilir. İsimle ilgili özellik(ler) anlatılırken, sıfattan yararlanılır.

Oya is sad now. (Oya şimdi üzgün.)

This elephant is big and old. (Bu fil büyük ve yaşlı.)

A true friend is helpful. (Gerçek arkadaş yardımseverdir.) Yukarıdaki üç örnekte de görüldüğü gibi, sıfatlar özne durumundaki isimleri nitelemekte, onlarla ilgili özellikleri vurgulamaktadır. Sıfatların cümle içinde kullanımları farklı olabilir. İlk üç örneğimizde, sıfatlar, to be fiilinin türevleri (am / is / are)dan sonra kullanılmıştır. Sıfatlar, cümlede isimlerden önce de yer alabilir.

Ahmet is a hardworking student.

(Ahmet çalışkan bir öğrencidir.)

Rose answers all the hard questions.

(Rose zor soruların hepsini cevaplar.)

A true friend is nice and kind.

(Gerçek arkadaş iyi ve naziktir.)

Bu ünitede fiziksel ve kişisel özellikleri vurgulayan sıfatları öğrenecek ve örnek cümlelerde kullanacağız.

ingilizce kursları ankara

Hemen Paylaş: Paylaş

Etiketler:, , ,

No Comments Yet.

Yorumlayın

Mesaj

İngilizce Kursları Ankara

Copyright © 2002-2012 Perfect English (Mükemmel İngilizce Dil Kursları)