The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman), geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve sonuçlanmış eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci haldedir.

Hasan got up late yesterday morning.

(Hasan dün sabah geç kalktı.)

You wrote an essay yesterday.

(Dün bir makale yazdın.)

Okan read the news on TV yesterday evening.

(Okan dün akşam televizyonda haberleri okudu.)

The mechanic fixed my car yesterday.

(Tamirci dün benim arabamı onardı.)

I cleaned the blackboard.

(Tahtayı sildim.)

Your friend phoned you last week.

(Arkadaşın sana geçen hafta telefon etti.)

İngilizce’de fiiller irregular (düzensiz), regular (düzenli) olarak ikiye ayrılırlar. Filler de üç halde bulunurlar: Present (şimdiki zaman hali), past (di’li geçmiş hali), past participle (mişli geçmiş hali) …

Düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri farklıdır. Belli bir kurala göre değişmezler. Sayıca az olduklarından yan sayfadaki listede en çok kullanılanları verilmiştir.

Düzensiz fiillerin bazılarının üç hali de aynıdır: Put (koymak, yerleştirmek), cut (kesmek) gibi… Bazılarının ikinci ve üçüncü halleri aynıdır: Teach (öğretmek), taught, taught gibi… Bazılarının her üç hali farklıdır: Break (kırmak), broke, broken gibi… Bazılarının da birinci ve üçüncü hali aynı, ikinci hali farklıdır: Run (koşmak), ran, run… (Arka sayfadaki düzensiz fiiller sütununu incelerken bu açıklamayı unutmayınız.)

Düzenli fiiller, ikinci ve üçüncü hale geçerken belli kurallara uyarlar. Sonlarına – d, – ed, – ied eklerinden birini alırlar. Sonu e ile biten like (sevmek, hoşlanmak), liked, liked; use (kullanmak), used, used gibi… Fillerin büyük çoğunluğunun sonuna – ed eki getirilir. Play (oynamak), played, played; wash (yıkamak), washed, washed; brush (fırçalamak), brushed, brushed gibi… Fiilin son harfi y, ondan önceki harf sessiz ise y düşer ve – – ied eki getirilir: Study (ders çalışmak), studied, studied; cry (ağlamak), cried, cried; try (denemek), tried, tried vb. gibi…

Olumsuz düz cümlede didn’t kullanılır ve fiil yalın haldedir.

I didn’t visit my family yesterday.

(Dün ailemi ziyaret etmedim.)

The boys didn’t play football yesterday.

(Çocuklar dün futbol oynamadılar.)

You didn’t take a bath yesterday.

(Dün duş almadın.)

They didn’t have a party last weekend.

(Geçen hafta sonunda bir parti vermediler.)

She didn’t ride a bicycle yesterday.

(Dün bisiklete binmedi.)

Cümle did ile başlıyorsa soru halindedir. Fiil yalın haldedir; (+) işareti olumlu, (-) işareti olumsuz cevap verileceğini belirtir.

Did you have breakfast? (+)

(Kahvaltı ettin mi?)

Yes, I had breakfast.

(Evet, kahvaltı ettim.)

Did you play chess yesterday? (-)

(Dün satranç oynadın mı?)

No, I didn’t play chess yesterday.

(Hayır, dün satranç oynamadım.)

Bu zamanda geçmiş bildiren zaman zarfları kullanılır: Yesterday (dün), yesterday morning (dün sabah), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), vb. gibi …

ingilizce kursları ankara

Hemen Paylaş: Paylaş

Etiketler:, , , ,

2 Comments to “The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları”

  1. buse diyor ki:

    gerçekten güzel bir site bir bilişim öğrencisi olarak açılır menülere bayıldım

  2. Doğukan Aktaş diyor ki:

    Yazılı öncesi çok iyi faydaları oldu ADMİN ellerine Sğlık Çok İyi Olmuş Ama Biraz Örnek Az Dha eklenirse Sevinirim :) :)

Yorumlayın

Mesaj

İngilizce Kursları Ankara

Copyright © 2002-2012 Perfect English (Mükemmel İngilizce Dil Kursları)