There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır.

There was an apple in the dish.

(Tabakta bir elma vardı.)

There was a ball under the car.

(Arabanın altında bir top vardı.)

There was a pencil in the pencil case.

(Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.)

There was a cat near the stove.

(Sobanın yanında bir kedi vardı.)

There was a blackboard on the wall last year.

(Geçen yıl duvarda bir yazı tahtası vardı.)

There was a rock concert here last night.

(Geçen akşam burada bir rock konseri vardı.)

There was some coke in the glass.

(Bardakta biraz kola vardı.)

Geçmişteki çoğul nesne vaya olaydan söz ederken, there were (… vardılar) yapısı kullanılır. Nesne çoğul olduğu için a veya an belirteci getirilmez. Nesnenin kaç tane olduğu sayı ile belirtilir.

There were four cats near the stove.

(Sobanın yanında dört tane kedi vardı.)

There were five books on the table.

(Masanın üzerinde beş kitap vardı.)

There were six balls under the table.

(Masanın altında altı top vardı.)

There were three clocks on the wall.

(Duvarda üç saat vardı.)

There wasn’t yapısı, geçmişte (orada) tekil bir nesne veya olayın olmadığını gösterir.

There wasn’t an orange in the fridge.

(Buzdolabında bir portakal yoktu.)

There wasn’t a mouse near the computer.

(Bilgisayarın yanında bir mouse yoktu.)

There wasn’t any milk in the glass.

(Bardakta hiç süt yoktu.)

There weren’t yapısı, geçmişte (orada) çoğul nesnenin olmadığını anlatır.

There weren’t six buses in the street.

(Caddede altı tane otobüs yoktu.)

There weren’t any bananas on the plate.

(Tabakta hiç muz yoktu.)

There weren’t any men in the office.

(Ofiste hiç adam yoktu.)

There weren’t any cats under the bed.

(Yatağın altında hiç kedi yoktu.)

ingilizce kursları ankara

Hemen Paylaş: Paylaş

Etiketler:, , , , ,

No Comments Yet.

Yorumlayın

Mesaj

İngilizce Kursları Ankara

Copyright © 2002-2012 Perfect English (Mükemmel İngilizce Dil Kursları)