Etiket - 9. sınıf ingilizce çalışma soruları

Request & Permission 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can’i daha önceki bölümde tanımıştık. Olanak, kapasite ve yetenek belirtmede kullanılıyordu.

A fish can swim.

(Bir balık yüzebilir.)

Arda can play football well.

(Arda iyi futbol oynayabilir.)

Funda Arar can sing well.

(Funda iyi şarkı söyleyebilir.)

I can ride a horse.

(Ben bir ata binebilirim.)

Can; bu fonksiyonlarının yanında permission (izin), request (rica) ifade etmekte de kullanılır.

You can make a phone call from my house.

(Evimden telefon konuşması yapabilirsiniz.)

They can drive my car.

(Otomobilimi kullanabilirler.)

Ayla can stay at my room.

(Ayla benim odamda kalabilir.)

If you are hungry, you can eat a toast.

(Acıktıysan, bir tost yiyebilirsin.)

Can I play chess with my friends, dad?

(Babacığım, arkadaşlarımla satranç oynayabilir miyim?)

Request (rica) cümlelerine de örnekler verilim:

Can you open the windows, please?

(Lütfen, pencereleri açabilir misiniz?)

Can I use your computer, please?

(Lütfen, bilgisayarınızı kullanabilir miyim?)

Can your mother iron my shirt, please?

(Lütfen, annen gömleğimi ütüleyebilir mi?)

May de aynı can gibi permission (izin) ve request (rica) ifadesinde kullanılır.

May I use your pencil?

(Kurşun kaleminizi kullanabilir miyim?)

They may leave for Paris tomorrow.

(Yarın Paris’e gitmek için ayrılabilirler.)

Hakan may do his homework at his home.

(Hakan ödevini evinde yapabilir.)

You may not go playing tennis now.

(Şimdi tenis oynamaya gidemezsin.)

Request (rica) yapısı ile ilgili örnekler:

May you lend me some money, please?

(Lütfen, bana biraz ödünç para verebilir misiniz?)

May you take care of my cat, please?

(Lütfen, kedime göz kulak olabilir misiniz?)

Could, might gibi bazı modal verbs (kip fiiller)le de request ve permisson yapıları kurabilirsiniz.

Daha fazla oku...

The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman), geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve sonuçlanmış eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci haldedir.

Hasan got up late yesterday morning.

(Hasan dün sabah geç kalktı.)

You wrote an essay yesterday.

(Dün bir makale yazdın.)

Okan read the news on TV yesterday evening.

(Okan dün akşam televizyonda haberleri okudu.)

The mechanic fixed my car yesterday.

(Tamirci dün benim arabamı onardı.)

I cleaned the blackboard.

(Tahtayı sildim.)

Your friend phoned you last week.

(Arkadaşın sana geçen hafta telefon etti.)

İngilizce’de fiiller irregular (düzensiz), regular (düzenli) olarak ikiye ayrılırlar. Filler de üç halde bulunurlar: Present (şimdiki zaman hali), past (di’li geçmiş hali), past participle (mişli geçmiş hali) …

Düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri farklıdır. Belli bir kurala göre değişmezler. Sayıca az olduklarından yan sayfadaki listede en çok kullanılanları verilmiştir.

Düzensiz fiillerin bazılarının üç hali de aynıdır: Put (koymak, yerleştirmek), cut (kesmek) gibi… Bazılarının ikinci ve üçüncü halleri aynıdır: Teach (öğretmek), taught, taught gibi… Bazılarının her üç hali farklıdır: Break (kırmak), broke, broken gibi… Bazılarının da birinci ve üçüncü hali aynı, ikinci hali farklıdır: Run (koşmak), ran, run… (Arka sayfadaki düzensiz fiiller sütununu incelerken bu açıklamayı unutmayınız.)

Düzenli fiiller, ikinci ve üçüncü hale geçerken belli kurallara uyarlar. Sonlarına – d, – ed, – ied eklerinden birini alırlar. Sonu e ile biten like (sevmek, hoşlanmak), liked, liked; use (kullanmak), used, used gibi… Fillerin büyük çoğunluğunun sonuna – ed eki getirilir. Play (oynamak), played, played; wash (yıkamak), washed, washed; brush (fırçalamak), brushed, brushed gibi… Fiilin son harfi y, ondan önceki harf sessiz ise y düşer ve – – ied eki getirilir: Study (ders çalışmak), studied, studied; cry (ağlamak), cried, cried; try (denemek), tried, tried vb. gibi…

Olumsuz düz cümlede didn’t kullanılır ve fiil yalın haldedir.

I didn’t visit my family yesterday.

(Dün ailemi ziyaret etmedim.)

The boys didn’t play football yesterday.

(Çocuklar dün futbol oynamadılar.)

You didn’t take a bath yesterday.

(Dün duş almadın.)

They didn’t have a party last weekend.

(Geçen hafta sonunda bir parti vermediler.)

She didn’t ride a bicycle yesterday.

(Dün bisiklete binmedi.)

Cümle did ile başlıyorsa soru halindedir. Fiil yalın haldedir; (+) işareti olumlu, (-) işareti olumsuz cevap verileceğini belirtir.

Did you have breakfast? (+)

(Kahvaltı ettin mi?)

Yes, I had breakfast.

(Evet, kahvaltı ettim.)

Did you play chess yesterday? (-)

(Dün satranç oynadın mı?)

No, I didn’t play chess yesterday.

(Hayır, dün satranç oynamadım.)

Bu zamanda geçmiş bildiren zaman zarfları kullanılır: Yesterday (dün), yesterday morning (dün sabah), last week (geçen hafta), last month (geçen ay), vb. gibi …

Daha fazla oku...

How many / How much 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

How many (kaç tane) soru kelimesi, sayılabilen nesnenin kaç tane olduğunu sorar.

How many packets of biscuits have you got?

(Kaç paket bisküviye sahipsin?)

I have got three packets of biscuits.

(Üç paket bisküviye sahibim.)

How many books are there on the table?

(Masanın üzerinde kaç tane kitap var?)

There are ten books on the table.

(Masanın üzerinde on tane kitap var.)

How much (ne kadar) soru kelimesi, sayılamayan nesnenin ne kadar olduğunu sorar.

How much milk is there in the bottle?

(Şişenin içinde ne kadar süt var?)

There is some milk in the bottle.

(Şişenin içinde biraz süt var.)

How much cake do you want to eat?

(Ne kadar kek yemek istiyorsun?)

I want to eat a piece of cake.

(Bir parça kek yemek istiyorum.)

Uncountable nouns (sayılamayan isimler) bazı ölçütlerle belirtilirler. A bunch of parsley (bir demet maydanoz), a loaf of bread (bir somun ekmek), a glass of milk (bir bardak süt), a can of coke (bir kutu kola), a cup of tea (bir fincan çay), a bar of chocolate (bir kalıp çikolata) gibi …

A lot of (pek çok) sayılamayan ve sayılabilen isimle olumlu cümlede kullanılır.

There is a lot of water in the jug.

(Sürahide pek çok su var.)

There are a lot of students in the garden.

(Bahçede pek çok öğrenci var.)

There are a lot of flowers in the vase.

(Vazoda pek çok çiçek var.)

A few (bir kaç) sayılabilen isimle kullanılır.

There are a few books in his bag.

(Çantasında bir kaç kitap var.)

There are a few dictionaries in the classroom.

(Sınıfta bir kaç tane sözlük var.)

There are a few candles on the cake.

(Kekin üzerinde bir kaç mum var.)

A little (biraz) sayılamayan isimle kullanılır.

There is a little tea for the breakfast.

(Kahvaltı için biraz çay var.)

There is a little gas in the tank.

(Tankta biraz gaz var.)

There is a little cheese on the plate.

(Tabakta biraz peynir var.)

Daha fazla oku...

Gerunds 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Gerund (fiilimsi), bir fiilin sonuna -ing eki getirilerek oluşturulur. Ana fiilden sonra kullanılır. Bu bölümde like (sevmek), love (sevmek), hate (nefret etmek), dislike (sevmemek) fiilleri ile gerund (fiilimsi) kullanımını göreceğiz. Cümle yapılarının zamanı the simple present tense (geniş zaman)dır.

I like swimming.

(Yüzmeyi severim.)

She likes riding her horse.

(Atına binmeyi sever.)

You don’t like driving an old car.

(Eski bir otomobil kullanmayı sevmezsin.)

He doesn’t like feeding animals at the zoo.

(Hayvanat bahçesindeki hayvanları beslemeyi sevmez.)

Do you like eating pizza?

(Pizza yemeyi sever misin?)

Does Hakan like watching comedy films?

(Hakan komedi filmleri seyretmeyi sever mi?)

You dislike watering the flowers.

(Çiçekleri sulamayı sevmezsin.)

She dislikes playing table tennis.

(Masa tenisi oynamayı sevmez.)

Does Tuna like watching cartoons?

(Suna çizgi filmleri seyretmeyi sever mi?)

Do they dislike talking in the classroom?

(Sınıfta konuşmayı sevmezler mi?)

I don’t like cooking meals.

(Yemek pişirmeyi sevmem.)

I love giving a surprise party.

(Sürpriz parti vermeyi severim.)

Her boy loves playing with animals.

(Oğlu hayvanlarla oynamayı sever.)

She doesn’t love receiving presents.

(Hediye almayı sevmez.)

Do you love doing the shopping?

(Alışveriş yapmayı sever misin?)

I hate smoking cigarettes.

(Sigara içmekten nefret ederim.)

You hate helping housework.

(Ev işlerine yardım etmekten nefret edersin.)

Mr Ay doesn’t hate going to the concerts.

(Bay Ay konsere gitmekten nefret etmez.)

Dr Aysu doesn’t hate operating the patients.

(Dr Aysu hastaları ameliyat etmekten nefret etmez.)

Does Can hate playing with the children?

(Can çocuklarla oynamaktan nefret eder mi?)

Daha fazla oku...

The Simple Present Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Present Tense (Geniş Zaman), alışkanlık haline gelmiş, her gün veya sık sık tekrarlanan eylemlerin anlatılmasında kullanılır.

I brush my teeth every morning.

(Her sabah dişlerimi fırçalarım.)

Suna does her homework in the afternoons.

(Suna, öğleden sonra ödevlerini yapar.)

Murat goes out on Saturdays.

(Murat, cumartesi günleri dışarıya çıkar.)

They spend their holidays in Kuşadası.

(Onlar, tatillerini Kuşadası’nda geçirirler.)

Geniş zamanın iki yardımcı fiili do ve does olumlu cümlede yer almaz.

He, she, it öznelerinden birisi ile başlayan olumlu cümlenin fiili, s, es, ies eklerinden birini alır. Fiillerin çoğunun sonuna s eki getirilir.

Suna speaks English at school.

(Suna, okulda İngilizce konuşur.)

Robert reads a newspaper everyday.

(Robert, her gün bir gazete okur.)

Sonu ch, sh, ss veya x ile biten fiillerin sonuna es eklenir.

Ali watches TV at weekends.

(Ali, hafta sonlarında televizyon seyreder.)

She washes her face every morning.

(Her sabah yüzünü yıkar.)

Your mother kisses you everyday.

(Annen, her gün seni öper.)

Şamil Sam boxes excellently.

(Şamil Sam mükemmel dövüşür.)

Sonu o ile biten do ve go fiilleri de es eki alır.

Oya does her homework everyday.

(Oya, ödevini her gün yapar.)

Osman goes to school everyday.

(Osman her gün okula gider.)

Son iki harfi sessiz, son harfi y olan fiillerde bu harf kalkar ve yerine ies getirilir. (study, try, fly gibi…)

Ayça studies English at home.

(Ayça evde İngilizce çalışır.)

A pilot flies a plane.

(Pilot, uçağı uçurur.)

Canan tries to learn French.

(Canan, Fransızca öğrenmeyi deniyor.)

Do ile not don’t, does ile not doesn’t şeklinde kısaltılır. I, you, we, you ve they ile don’t; he, she, it ile doesn’t kullanılır.

Olumsuz cümlede fiil yalın haldedir.

I don’t go to school everyday.

(Her gün okula gitmem.)

You don’t get on the school bus.

(Servis otobüsüne binmezsin.)

He doesn’t drink tea at breakfast.

(Kahvaltıda çay içmez.)

She doesn’t play tennis at school.

(Okulda tenis oynamaz.)

We don’t work on Saturdays.

(Cumartesi günleri çalışmayız.)

They don’t wear their jackets on hot days.

(Sıcak günlerde ceketlerini giymezler.)

Cümle do veya does ile başlıyorsa soru halindedir. (+) olumlu, (-) işareti olumsuz cevap verileceğini gösterir.

Do they eat oranges in winter? (+)

(Kışın portakal yerler mi?)

Yes, they eat oranges in winter. (Yes, they do.)

(Evet, kışın portakal yerler.)

Do I have four computers? (-)

(Benim dört bilgisayarım var mı?)

No, you don’t have four computers. (No, you don’t.)

(Hayır, dört bilgisayarın yok.)

Does Jim read a newspaper everyday? (+)

(Jim her gün gazete okur mu?)

Yes, he reads a newspaper everyday. (Yes, he does.)

(Evet, hergün bir gazete okur.)

Does Sue go to concerts every week? (-)

(Sue her hafta konserlere gider mi?)

No, she doesn’t go to concerts every week. (No, she doesn’t.)

(Hayır, her hafta konserlere gitmez.)

Bu zamanda what (ne, neyi), which (hangisi), who (kim, kimi), whose (kimin), what time (saat kaç), where (nerede), how (nasıl), when (ne zaman), how many (kaç tane), how much (ne kadar) vb. soru kelimeleriyle sorular da kullanılır.

What do you do after school?

(Okuldan sonra ne yaparsın?)

How do they study English?

(Onlar nasıl İngilizce çalışırlar?)

Bu zamanda everyday (her gün), every week (her hafta), every month (her ay), at weekends (hafta sonlarında), in the mornings (sabahları), in the afternoons (öğleden sonraları) vb. en çok kullanılan zaman zarflarından bazılarıdır.

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder