İlk ve Orta Öğrenimde İngilizcenin Önemi | perfectenglish.com.tr

İlk ve Orta Öğrenimde İngilizcenin Önemi

Perfect Blog geri dön

İlk ve Orta Öğrenimde İngilizcenin Önemi

İlk ve ortaöğretim de yabancı dil öğrenmenin çocuğa sağladığı birçok fayda vardır. Erken yaşta yabancı dil eğitim ve öğretimi konusu son yıllarda giderek önem kazanmakta olan bir konudur. Öne sürülen karşıt tezlere rağmen küçük yaşta başlayan yabancı dil eğitim ve Öğretiminin çocuğun genel gelişimini olumlu etkilemekte olduğu artık kesinlik kazanmıştır. Türkiye’deki eğitim sisteminde yabancı dil eğitim ve öğretimi 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişle birlikte değişime uğramış, bunun sonucunda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi programları uygulayan yeni ilköğretim okulları kurulmuş ve 2004/2005 Eğitim-Öğretim yılında başlamak üzere ikinci yabancı dil zorunlu olmuştur. Uluslararası eğitim platformunda iki ve üç dilli eğitim-öğretim programları başarıyla sürdürülmekte ve çeşitli proje ve araştırmalarla desteklenmektedir. Bu çalışma erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretimi konusunu uluslararası boyutuyla irdelemekte, Türkiye’deki gelişme ve çalışmaları ele almakta ve bu kapsamda yürütülen ve tasarlanan, iki yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitim ve öğretimi projesini tanıtmaktadır.  Gelin birlikte erken yaşta yabancı dil öğrenmenin faydalarını birlikte inceleyelim.

Diğer branşlardaki derslerinde ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar:  ABD’de yapılan araştırmalara göre erken yaşlarda  yabancı dil eğitimi almış çocuklar ileri zamanlarda girdikleri sınavlarda oldukça başarılı olmuşlardır.
Çocuğunuzun matematiksel ve bilimsel zeka kabiliyetini geliştirir.

Doğru kişilerle ve metotlar ile öğretildiği takdirde çocuk ana dili gibi konuşan bir kişinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olabilmektedir.

Bir dil beceri olan   çocuklara göre daha geniş bir kültür ve sosyalleşme anlayışına sahip olur.

Çocuğunuzun okulda tercih edilen yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi  çocuğunuzun ek bir yabancı dil öğrenmekten de zevk almasını da  sağlayacaktır.

Çocuğunuzda özgüven gelişimini sağlar.  Bir çok dilde farklı konuşan  insanları anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde filmler izleyebilmek , şarkılar söylemek, çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır.

Çocuğunuzun beyin gücünü, ezber hafızasını artırmada etkili olur.

ilk ve ortaöğretimde İngilizce öğretimi sürecinde öğrenci yoğun eğitim verilerek bıktırılmamalı,  yorulmadan ve çok büyük çabalar sarfetmeden, oyunlarla, eğlenerek Yabacı Dil  öğretilmelidir.

Perfect English Dil Okulları’nın Bu konu ile ilgili olarak geliştirmekte olduğu öğretme teknikleri nelerdir?

Yeni/alternatif ders ve çalışma şekillerinin denenmesini (motivasyonu ve öğrenme isteğini destekleyen alıştırma ve çalış­maların, bağımsız öğrenmeyi destekleyen çalışma ünitelerin tasarlanması, sözlü anlatımın azaltılıp görsel ve işitsel ünitelerin artırılması; çalışılmaların şemalarla desteklenmesi; örneklerin ve alıştırmaların daha etkin kullanılması gibi)

Öğrenci aktivitelerinin arttırılmasını (ikili çalışmaların ve grup çalış­malarının ders ünitelerinde daha yoğun yer alması gibi)

Kitap ve materyallerin ders ünitelerine entegre edilmesini ve analizini,

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ders ünitelerinin video görselleri,

Kullanılmakta olan ders ve çalışma kitap ve materyallerinin analizini (öğretme-modellerinin test edilmesi, aynı konuya yönelik farklı teknik ve alıştırmaların denenmesi),

Dersle ilgili kitap ve materyallerin ders ortamına uyarlanmasını ve bu anlamda değerlendirilmesini,

Velilere daha etkin bir danışma hizmetinin sunulmasını,

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Perfect Blog geri dön
İletişim Formu
Gönder