Perfect English te ödev verilmekte midir? | perfectenglish.com.tr

Perfect English te ödev verilmekte midir?

Bu sorunun cevabı aslında evettir. Çünkü yetişkin gruplara dersler vermekteyiz ve öğrencilerimizin birçoğu çalışmaktadır. Kids grupları gibi sadece okula gidip gelmedikleri ve sadece bununla meşgul olmadıkları için eğitim anlamında destekleyici konularda ödevlendirmeler verilerek kurs ortamından uzakta olduklarında da aldıkları eğitimleri güncel tutabilmeleri ve geliştirebilmeleri için ödevlendirme sisteminin faydasına inanmaktayız. Ancak öyle baskıcı ve yoğun bir ödevlendirme elbette söz konusu değildir.

Perfect English Genel İngilizce Kursu Hakkında Detaylı Bilgi 

Perfect English İlköğretim İngilizce Kursu Şubeleri 

 

İletişim Formu
Gönder