Etiket - 8.sınıf ingilizce kursu ankara

Adverbs 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Adverb (zarf) fiilin durumun bildiren-niteleyen kelimedir. Cümlede fiilden sonra (bazıları önce) gelir ve anlamı güçlendirir. Bu ünitede adverbs of manner (hal zarfları)nı tanıyacak ve türetilişlerini öğreneceğiz. Adverb (zarf), adjective (sıfat) sonuna getirilen – ly eki ile oluşturulur. (Bu kurala uymayan zarflar da vardır.) Önce bu ünitede kullanılan bazı zarfları tanıyalım: quietly (sessizce) ‘Don’t worry,’ she said quietly. (‘Üzülme,’ dedi sessizce.) wisely (akıllıca) He nodded wisely. (Akıllıca başını salladı.) slowly (yavaşca) Can you speak more slowly, please? (Lütfen, daha yavaş [...]

Daha fazla oku...

Adjectives 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Adjective (sıfat), ismi niteleyen kelimedir. İsim, bir nesne, hayvan veya insan olabilir. İsimle ilgili özellik(ler) anlatılırken, sıfattan yararlanılır. Oya is sad now. (Oya şimdi üzgün.) This elephant is big and old. (Bu fil büyük ve yaşlı.) A true friend is helpful. (Gerçek arkadaş yardımseverdir.) Yukarıdaki üç örnekte de görüldüğü gibi, sıfatlar özne durumundaki isimleri nitelemekte, onlarla ilgili özellikleri vurgulamaktadır. Sıfatların cümle içinde kullanımları farklı olabilir. İlk üç örneğimizde, sıfatlar, to be fiilinin türevleri (am / is / are)dan sonra kullanılmıştır. Sıfatlar, cümlede [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder