Etiket - 9.sınıf ingilizce eğitim seti

The Past Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), geçmişte belli bir süre devam eden eylemleri anlatır. Bobo was studying Maths. (Bobo, matematik çalışıyordu.) They were building a dam last year. (Onlar geçen yıl bir baraj inşa ediyorlardı.) I was posting the letters yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.) Roby was flying yesterday morning. (Roby dün sabah uçuyordu.) We were going on a holiday yesterday. (Dün tatile gidiyorduk.) You were coughing last week. (Sen geçen hafta öksürüyordun.) Fiil sonuna -ing eki alır. Sonu e ile biten fiiller ek alırken bu harf düşer: Come coming, [...]

Daha fazla oku...

Past form of 'to be' : Was & Were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

To be (olmak) fiilinin present (şimdiki zaman hali) am, is, are, past (di’li geçmiş hali) was ve were’dür. Was; I, he, she, it ile, were; you, we, they ile kullanılır. I was a student three years ago. (Üç yıl önce öğrenciydim.) You were at the concert yesterday evening. (Dün akşam konserdeydin.) Jack was at school yesterday. (Jack dün okuldaydı.) Oya was in the park yesterday afternoon. (Oya dün öğleden sonra parktaydı.) My cat was on my bed this morning. (Kedim bu sabah yatağımın üzerindeydi.) We were singers ten years ago. (On yıl [...]

Daha fazla oku...

Would Like 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Would like; istek bildirme, sormada kullanılır. I would like a cup of tea. (Bir fincan çay istiyorum.) You would like a shirt. (Bir gömlek istiyorsun.) Celal would like to go to the zoo after school. (Celal okuldan sonra hayvanat bahçesine gitmek istiyor.) Bobo would like to swim in the sea. (Bobo denizde yüzmek istiyor.) I would like to rest under the tree. (Ağacın altında dinlenmek istiyorum.) They would like to visit their parents. (Ailelerini ziyaret etmek istiyorlar.) She would like to drink a cup of coffee. (Bir fincan kahve içmek istiyor.) Would like bütün [...]

Daha fazla oku...

Used to 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Used to; geçmişte yapılmış, günümüzde terkedilmiş eylemleri anlatmada kullanılır. Cümlede bir zaman zarfı yoksa, eylemin eskiden yapıldığı anlaşılır. They used to study English. ((Eskiden) İngilizce çalışırdılar.) Bobo used to take a bath ten years ago. (Bobo on yıl önce banyo yapardı.) Robert used to examine the animals at his clinic. (Robert (eskiden) kliniğinde hayvanlara bakardı.) Ogün used to kick goals at the matches. (Ogün (eskiden) maçlarda gol atardı.) You used to set the tables when you were a waiter. (Sen garsonken masaları servise hazırlardın.) Used to olumlu cümlede yer alır. [...]

Daha fazla oku...

There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır. There was an apple in the dish. (Tabakta bir elma vardı.) There was a ball under the car. (Arabanın altında bir top vardı.) There was a pencil in the pencil case. (Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.) There was a cat near the stove. (Sobanın yanında bir kedi vardı.) There was a blackboard on the wall last year. (Geçen [...]

Daha fazla oku...

Could (Past Ability) 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Could; geçmişte belli bir süre devam eden yeteneği anlatmada kullanılır. Roy could play football. (Roy futbol oynayabildi.) I could read a book when I was five. (Beş yaşımda iken kitap okuyabildim.) Suna could speak six languages when she was seven. (Suna yedi yaşındayken altı dil konuşabildi.) They could go to school when they were five. (Beş yaşlarındayken okula gidebildiler.) I could play billiards when I was young. (Gençken bilardo oynayabildim.) We could play football when we were twelve. (Oniki yaşımızdayken futbol oynayabildik.) Geçmişteki yeteneğin zamanı bildirilirken when ile başlayan yan cümlecikten yararlanılır. Could; [...]

Daha fazla oku...

Can 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can; olanak, kapasite ve yetenek bildirmek için kullanılır. Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Mr Ak can drive a car everyday. (Bay Ak hergün araba kullanabilir.) I can shave by myself. (Ben kendim traş olabilirim.) Suna can iron her clothes at home. (Suna evde elbiselerini ütüleyebilir.) We can knit sweaters at home. (Evde kazaklar örebiliriz.) You can cut your hair every month. (Her ay saçlarını kesebilirsin.) They can play basketball in the park. (Parkta basketbol oynayabilirler.) Can not (can’t) öznenin belirtilen eylemi yapma yeterliliğinde olmadığını bildirir. A short boy can’t touch the [...]

Daha fazla oku...

Should 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz. You should be careful everyday. (Her gün dikkatli olmalısın.) Bobo should wash his face every morning. (Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.) They should go to school. (Onlar okula gitmeliler.) He should read this book. (Bu kitabı okumalı.) She should buy a kilo of tomatoes. (Bir kilo domates satın almalı.) Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır. You shouldn’t drink cold water. (Soğuk [...]

Daha fazla oku...

The Simple Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Future Tense (Gelecek Zaman), konuşma anında gelecekle ilgili kararları bildirir. I will go out soon. (Yakında dışarıya çıkacağım.) I will sell the balloons tomorrow. (Yarın balonları satacağım.) Oya will visit her grandma this afternoon. (Suna öğleden sonra büyükannesini ziyaret edecek.) We will feed the birds tomorrow. (Yarın kuşları besleyeceğiz.) They will phone their families tomorrow. (Yarın ailelerine telefon edecekler.) Bu zamanın yardımcı fiili will bütün öznelerle kullanılır. Fiil yalın haldedir. Will ile not birlikte ise cümle olumsuzdur. Will ile not won’t şeklinde kısaltılır. Toby won’t go to work tomorrow. (Toby yarın [...]

Daha fazla oku...

And / But / Or / Because 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Bu bölümde and (ve), but (ama), or (veya), because (çünkü, fakat) gibi bazı conjunctions (bağlaçlar)ı göreceğiz. And cümleleri, nesneleri ve fiilleri birbirine bağlar. There is an egg and an apple in the fridge. (Buzdolabında bir yumurta ve bir elma var.) I put some sugar and milk in my coffee. (Kahveme biraz şeker ve süt koyarım.) We watch television and have our dinner in the evenings. (Akşamları televizyon seyreder ve yemeğimizi yeriz.) There are books and cassettes on the shelf. (Rafta kitaplar ve kasetler var.) But birbirinden farklı, olumlu ve [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder