Etiket - 9.sınıf ingilizce konu anlatımı

Could (Past Ability) 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Could; geçmişte belli bir süre devam eden yeteneği anlatmada kullanılır. Roy could play football. (Roy futbol oynayabildi.) I could read a book when I was five. (Beş yaşımda iken kitap okuyabildim.) Suna could speak six languages when she was seven. (Suna yedi yaşındayken altı dil konuşabildi.) They could go to school when they were five. (Beş yaşlarındayken okula gidebildiler.) I could play billiards when I was young. (Gençken bilardo oynayabildim.) We could play football when we were twelve. (Oniki yaşımızdayken futbol oynayabildik.) Geçmişteki yeteneğin zamanı bildirilirken when ile başlayan yan cümlecikten yararlanılır. Could; [...]

Daha fazla oku...

Must 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Must; konuşan kişinin otoritesini (yaptırım gücünü), karşıdaki kişi veya kişinin yapmasının zorunlu olduğu eylemlerin anlatılmasında kullanılır. You must study Maths at home. (Evde matematik çalışmalısın.) Dodo must be calm at school. (Dodo okulda sakin olmalı.) Osman must do the sports everyday. (Osman hergün spor yapmalı.) Suna must eat her lunch on time. (Suna öğle yemeğini zamanında yemeli.) You must help old people everyday. (Hergün yaşlı insanlara yardım etmelisin.) Must; bütün öznelerle kullanılır, bu yapıda fiil yalın haldedir. Must not; mustn’t şeklinde kısaltılır. Bu yapı, yapılmaması gereken, yasaklanan eylemleri anlatır. Okan mustn’t walk [...]

Daha fazla oku...

Should 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz. You should be careful everyday. (Her gün dikkatli olmalısın.) Bobo should wash his face every morning. (Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.) They should go to school. (Onlar okula gitmeliler.) He should read this book. (Bu kitabı okumalı.) She should buy a kilo of tomatoes. (Bir kilo domates satın almalı.) Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır. You shouldn’t drink cold water. (Soğuk [...]

Daha fazla oku...

The Simple Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Future Tense (Gelecek Zaman), konuşma anında gelecekle ilgili kararları bildirir. I will go out soon. (Yakında dışarıya çıkacağım.) I will sell the balloons tomorrow. (Yarın balonları satacağım.) Oya will visit her grandma this afternoon. (Suna öğleden sonra büyükannesini ziyaret edecek.) We will feed the birds tomorrow. (Yarın kuşları besleyeceğiz.) They will phone their families tomorrow. (Yarın ailelerine telefon edecekler.) Bu zamanın yardımcı fiili will bütün öznelerle kullanılır. Fiil yalın haldedir. Will ile not birlikte ise cümle olumsuzdur. Will ile not won’t şeklinde kısaltılır. Toby won’t go to work tomorrow. (Toby yarın [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder