Etiket - 9. sınıf ingilizce konu anlatımları

Would Like 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Would like; istek bildirme, sormada kullanılır. I would like a cup of tea. (Bir fincan çay istiyorum.) You would like a shirt. (Bir gömlek istiyorsun.) Celal would like to go to the zoo after school. (Celal okuldan sonra hayvanat bahçesine gitmek istiyor.) Bobo would like to swim in the sea. (Bobo denizde yüzmek istiyor.) I would like to rest under the tree. (Ağacın altında dinlenmek istiyorum.) They would like to visit their parents. (Ailelerini ziyaret etmek istiyorlar.) She would like to drink a cup of coffee. (Bir fincan kahve içmek istiyor.) Would like bütün [...]

Daha fazla oku...

There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır. There was an apple in the dish. (Tabakta bir elma vardı.) There was a ball under the car. (Arabanın altında bir top vardı.) There was a pencil in the pencil case. (Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.) There was a cat near the stove. (Sobanın yanında bir kedi vardı.) There was a blackboard on the wall last year. (Geçen [...]

Daha fazla oku...

Request & Permission 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can’i daha önceki bölümde tanımıştık. Olanak, kapasite ve yetenek belirtmede kullanılıyordu. A fish can swim. (Bir balık yüzebilir.) Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Funda Arar can sing well. (Funda iyi şarkı söyleyebilir.) I can ride a horse. (Ben bir ata binebilirim.) Can; bu fonksiyonlarının yanında permission (izin), request (rica) ifade etmekte de kullanılır. You can make a phone call from my house. (Evimden telefon konuşması yapabilirsiniz.) They can drive my car. (Otomobilimi kullanabilirler.) Ayla can stay at my room. (Ayla benim odamda kalabilir.) If you are hungry, you can eat a [...]

Daha fazla oku...

The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman), geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve sonuçlanmış eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci haldedir. Hasan got up late yesterday morning. (Hasan dün sabah geç kalktı.) You wrote an essay yesterday. (Dün bir makale yazdın.) Okan read the news on TV yesterday evening. (Okan dün akşam televizyonda haberleri okudu.) The mechanic fixed my car yesterday. (Tamirci dün benim arabamı onardı.) I cleaned the blackboard. (Tahtayı sildim.) Your friend phoned you last week. (Arkadaşın sana geçen hafta telefon etti.) İngilizce’de fiiller [...]

Daha fazla oku...

Comperative Degree 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Comperative degree (sıfatlarda üstünlük derecesi), iki nesneyi veya varlığı kıyaslarken kullanılır. Okan is faster than Mehmet. (Okan, Mehmet’ten daha hızlıdır.) An elephant is bigger than a mouse. (Bir fil, bir fareden daha büyüktür.) Garip is poorer than Mr Galip. (Garip, Bay Galip’ten daha fakirdir.) Mr Obur is fatter than Mr Cılız. (Bay Obur, Bay Cılız’dan daha şişmandır.) My shoes are older than your shoes. (Ayakkabılarım, senin ayakkabılarından daha eskidir.) Kısa sıfatlar sonlarına -er eki getirilerek üstünlük derecesi kazanırlar. Son iki harfi sessiz son harfi y olanlarda bu harf kalkar ve [...]

Daha fazla oku...

Can 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can; olanak, kapasite ve yetenek bildirmek için kullanılır. Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Mr Ak can drive a car everyday. (Bay Ak hergün araba kullanabilir.) I can shave by myself. (Ben kendim traş olabilirim.) Suna can iron her clothes at home. (Suna evde elbiselerini ütüleyebilir.) We can knit sweaters at home. (Evde kazaklar örebiliriz.) You can cut your hair every month. (Her ay saçlarını kesebilirsin.) They can play basketball in the park. (Parkta basketbol oynayabilirler.) Can not (can’t) öznenin belirtilen eylemi yapma yeterliliğinde olmadığını bildirir. A short boy can’t touch the [...]

Daha fazla oku...

The Simple Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Future Tense (Gelecek Zaman), konuşma anında gelecekle ilgili kararları bildirir. I will go out soon. (Yakında dışarıya çıkacağım.) I will sell the balloons tomorrow. (Yarın balonları satacağım.) Oya will visit her grandma this afternoon. (Suna öğleden sonra büyükannesini ziyaret edecek.) We will feed the birds tomorrow. (Yarın kuşları besleyeceğiz.) They will phone their families tomorrow. (Yarın ailelerine telefon edecekler.) Bu zamanın yardımcı fiili will bütün öznelerle kullanılır. Fiil yalın haldedir. Will ile not birlikte ise cümle olumsuzdur. Will ile not won’t şeklinde kısaltılır. Toby won’t go to work tomorrow. (Toby yarın [...]

Daha fazla oku...

The Near Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Near Future Tense (Yakın Gelecek Zaman) yakın gelecekte, yapmayı planladığımız veya niyetlendiğimiz eylemlerin anlatılmasında kullanılır. I am going to dive in the sea. (Denize dalacağım.) You are going to go on a holiday. (Tatile gideceksin.) He is going to take some photos in the museum. (Müzede birkaç fotograf çekecek.) She is going to make a cake soon. (Yakında bir kek pişirecek.) We are going to play football tomorrow. (Yarın futbol oynayacağız.) They are going to make a snowman. (Bir kardan adam yapacaklar.) Bu zamanda going to’dan sonra gelen fiil yalın haldedir. [...]

Daha fazla oku...

The Present Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konuşma anında (şimdi) yapılan eylemleri anlatır. I am playing the drum now. (Şimdi bir davul çalıyorum.) He is ironing his clothes now. (Şimdi elbiselerini ütülüyor.) Bobo is catching fish now. (Bobo şimdi balık tutuyor.) You are listening to the radio now. (Şimdi radyo dinliyorsun.) They are playing football now. (Şimdi futbol oynuyorlar.) We are dancing at the disco. (Diskoda dans ediyoruz.) Bu zamanda, fiil sonuna – ing eki getirilir. Üç yardımcı fiil am, is, are’dır. Am I ile; is he, she, it ile; are you, we, [...]

Daha fazla oku...

And / But / Or / Because 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Bu bölümde and (ve), but (ama), or (veya), because (çünkü, fakat) gibi bazı conjunctions (bağlaçlar)ı göreceğiz. And cümleleri, nesneleri ve fiilleri birbirine bağlar. There is an egg and an apple in the fridge. (Buzdolabında bir yumurta ve bir elma var.) I put some sugar and milk in my coffee. (Kahveme biraz şeker ve süt koyarım.) We watch television and have our dinner in the evenings. (Akşamları televizyon seyreder ve yemeğimizi yeriz.) There are books and cassettes on the shelf. (Rafta kitaplar ve kasetler var.) But birbirinden farklı, olumlu ve [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder