Etiket - 9. sınıf ingilizce soruları

The Past Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), geçmişte belli bir süre devam eden eylemleri anlatır. Bobo was studying Maths. (Bobo, matematik çalışıyordu.) They were building a dam last year. (Onlar geçen yıl bir baraj inşa ediyorlardı.) I was posting the letters yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.) Roby was flying yesterday morning. (Roby dün sabah uçuyordu.) We were going on a holiday yesterday. (Dün tatile gidiyorduk.) You were coughing last week. (Sen geçen hafta öksürüyordun.) Fiil sonuna -ing eki alır. Sonu e ile biten fiiller ek alırken bu harf düşer: Come coming, [...]

Daha fazla oku...

Past form of 'to be' : Was & Were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

To be (olmak) fiilinin present (şimdiki zaman hali) am, is, are, past (di’li geçmiş hali) was ve were’dür. Was; I, he, she, it ile, were; you, we, they ile kullanılır. I was a student three years ago. (Üç yıl önce öğrenciydim.) You were at the concert yesterday evening. (Dün akşam konserdeydin.) Jack was at school yesterday. (Jack dün okuldaydı.) Oya was in the park yesterday afternoon. (Oya dün öğleden sonra parktaydı.) My cat was on my bed this morning. (Kedim bu sabah yatağımın üzerindeydi.) We were singers ten years ago. (On yıl [...]

Daha fazla oku...

Would Like 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Would like; istek bildirme, sormada kullanılır. I would like a cup of tea. (Bir fincan çay istiyorum.) You would like a shirt. (Bir gömlek istiyorsun.) Celal would like to go to the zoo after school. (Celal okuldan sonra hayvanat bahçesine gitmek istiyor.) Bobo would like to swim in the sea. (Bobo denizde yüzmek istiyor.) I would like to rest under the tree. (Ağacın altında dinlenmek istiyorum.) They would like to visit their parents. (Ailelerini ziyaret etmek istiyorlar.) She would like to drink a cup of coffee. (Bir fincan kahve içmek istiyor.) Would like bütün [...]

Daha fazla oku...

Used to 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Used to; geçmişte yapılmış, günümüzde terkedilmiş eylemleri anlatmada kullanılır. Cümlede bir zaman zarfı yoksa, eylemin eskiden yapıldığı anlaşılır. They used to study English. ((Eskiden) İngilizce çalışırdılar.) Bobo used to take a bath ten years ago. (Bobo on yıl önce banyo yapardı.) Robert used to examine the animals at his clinic. (Robert (eskiden) kliniğinde hayvanlara bakardı.) Ogün used to kick goals at the matches. (Ogün (eskiden) maçlarda gol atardı.) You used to set the tables when you were a waiter. (Sen garsonken masaları servise hazırlardın.) Used to olumlu cümlede yer alır. [...]

Daha fazla oku...

There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır. There was an apple in the dish. (Tabakta bir elma vardı.) There was a ball under the car. (Arabanın altında bir top vardı.) There was a pencil in the pencil case. (Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.) There was a cat near the stove. (Sobanın yanında bir kedi vardı.) There was a blackboard on the wall last year. (Geçen [...]

Daha fazla oku...

The Near Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Near Future Tense (Yakın Gelecek Zaman) yakın gelecekte, yapmayı planladığımız veya niyetlendiğimiz eylemlerin anlatılmasında kullanılır. I am going to dive in the sea. (Denize dalacağım.) You are going to go on a holiday. (Tatile gideceksin.) He is going to take some photos in the museum. (Müzede birkaç fotograf çekecek.) She is going to make a cake soon. (Yakında bir kek pişirecek.) We are going to play football tomorrow. (Yarın futbol oynayacağız.) They are going to make a snowman. (Bir kardan adam yapacaklar.) Bu zamanda going to’dan sonra gelen fiil yalın haldedir. [...]

Daha fazla oku...

The Present Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konuşma anında (şimdi) yapılan eylemleri anlatır. I am playing the drum now. (Şimdi bir davul çalıyorum.) He is ironing his clothes now. (Şimdi elbiselerini ütülüyor.) Bobo is catching fish now. (Bobo şimdi balık tutuyor.) You are listening to the radio now. (Şimdi radyo dinliyorsun.) They are playing football now. (Şimdi futbol oynuyorlar.) We are dancing at the disco. (Diskoda dans ediyoruz.) Bu zamanda, fiil sonuna – ing eki getirilir. Üç yardımcı fiil am, is, are’dır. Am I ile; is he, she, it ile; are you, we, [...]

Daha fazla oku...

Gerunds 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Gerund (fiilimsi), bir fiilin sonuna -ing eki getirilerek oluşturulur. Ana fiilden sonra kullanılır. Bu bölümde like (sevmek), love (sevmek), hate (nefret etmek), dislike (sevmemek) fiilleri ile gerund (fiilimsi) kullanımını göreceğiz. Cümle yapılarının zamanı the simple present tense (geniş zaman)dır. I like swimming. (Yüzmeyi severim.) She likes riding her horse. (Atına binmeyi sever.) You don’t like driving an old car. (Eski bir otomobil kullanmayı sevmezsin.) He doesn’t like feeding animals at the zoo. (Hayvanat bahçesindeki hayvanları beslemeyi sevmez.) Do you like eating pizza? (Pizza yemeyi sever misin?) Does Hakan like watching [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder