Etiket - 9.sınıf ingilizce ücretsiz set

Could (Past Ability) 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Could; geçmişte belli bir süre devam eden yeteneği anlatmada kullanılır. Roy could play football. (Roy futbol oynayabildi.) I could read a book when I was five. (Beş yaşımda iken kitap okuyabildim.) Suna could speak six languages when she was seven. (Suna yedi yaşındayken altı dil konuşabildi.) They could go to school when they were five. (Beş yaşlarındayken okula gidebildiler.) I could play billiards when I was young. (Gençken bilardo oynayabildim.) We could play football when we were twelve. (Oniki yaşımızdayken futbol oynayabildik.) Geçmişteki yeteneğin zamanı bildirilirken when ile başlayan yan cümlecikten yararlanılır. Could; [...]

Daha fazla oku...

Should 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz. You should be careful everyday. (Her gün dikkatli olmalısın.) Bobo should wash his face every morning. (Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.) They should go to school. (Onlar okula gitmeliler.) He should read this book. (Bu kitabı okumalı.) She should buy a kilo of tomatoes. (Bir kilo domates satın almalı.) Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır. You shouldn’t drink cold water. (Soğuk [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder