Etiket - ankara profıcıency kursları

Akademik İngilizce Kursları

Akademik İngilizce Kursları | PERFECT ENGLISH Akademik İngilizce Kursları ile Seviyenize Özel Olarak Tasarlanmış Özel Kurslar Akademik İngilizce Kursları ile Seviyenize uygun, zorlanmadan rahatlıkla ingilizcenizi geliştirebileceğiniz her seviyeye göre Akademik İngilizce Kurslarımız aşağıdadır. Genel İngilizce Seviyeleri Hakkında Detaylı Bilgi için  Perfect English İngilizce kursları olarak 10 şubemizle, 5000 aktif öğrencimizle, 20.000 üzeri mezunumuzla, 200 üzeride genel ve akademik personelimizle, İngilizcenin tüm branşlarında ki akademik yayın zümremiz tarafından hazırlanan ve güncellenen yayınlarımızla, aldığımız ulusal ve uluslar arası ödüllerle, davet edildiğimiz ve katıldığımız, bu işin [...]

Daha fazla oku...

PROFİCİENCY SINAV SORULARI 15

RESOLUTION : karar tasarısı Synonym      : decision, motion   RESORT : -e başvurmak Synonym      : turn to, adopt   RESTRAIN : sınırlamak Synonym      : restrict, check, keep under control   RESUME : yeniden başlamak Synonym      : start again   RETAIN : tutmak Synonym      : keep, maintain, preserve, hold

Daha fazla oku...

PROFİCİENCY SINAV SORULARI 12

RELENTLESSLY: amansız Synonym: unmercifully, continuously, constantly   RELEVANT  : ilgili Synonym      : related, pertinent   RELIABILITY : güvenilirlik Synonym      : dependability, trustworthness   RELIEF : rahatlık Synonym      : comfort, aid,   RELISH : hoşlanmak Synonym      : like, enjoy

Daha fazla oku...

PROFİCİENCY SINAV SORULARI 11

REGARDLESS OF : -e bakılmaksızın Synonym      : irrespective of   REHEARSAL : deneme Synonym      : trial, preparation   REIGN : hüküm sürmek Synonym      : rule, power, govern   REINFORCE : güçlendirmek Synonym      : strenghten, make stronger   RELATIVE : göreceli Synonym      : comparative

Daha fazla oku...

PROFİCİENCY SINAV SORULARI 10

RECREATION : eğlence Synonym      : leisure, pastime, amusement   RECRUIT : işe alma Synonym      : employ, enroll   RECURRENCE : tekrarlama Synonym      : reappearance, repetition   REDUNDANT : gereksiz Synonym      : unnecessary, inessential   REFRAIN FROM : kaçınmak Synonym      : abstain from, avoid doing sth  

Daha fazla oku...

PROFİCİENCY SINAV SORULARI 5

PROPONENT : taraftar Synonym      : advocate, defender   PROSPECT : olasılık Synonym: chance, likelihood, hope, expectation   PROSPER :gelişmek Synonym      : flourish, thrive   PROVE : kanıtlamak Synonym      : verify, confirm   PROVISION  : koşul Synonym      : condition

Daha fazla oku...

PROFICIENCY SINAV SORULARI

  Televizyonun en belirgin avantajlarından biri, hemen herkesin gücünün yetebileceği ucuz ve uygun eğlence olanağı sunmasıdır.It's clear that television is advantageous, because it provides cheap and convenient entertainment for everybody.One of the most obvious advantages of the television is that it offers the opportunity of cheap and convenient entertainment which nearly everyone can afford.Obviously, almost everyone can afford to buy a television and enjoy its cheap and convenient programmes. Television, which is affordable for almost everybody, is one of the [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder