Etiket - ilk ve ortaöğretimde İngilizce öğretimi

İlk ve Orta Öğrenimde İngilizcenin Önemi

İlk ve ortaöğretim de yabancı dil öğrenmenin çocuğa sağladığı birçok fayda vardır. Erken yaşta yabancı dil eğitim ve öğretimi konusu son yıllarda giderek önem kazanmakta olan bir konudur. Öne sürülen karşıt tezlere rağmen küçük yaşta başlayan yabancı dil eğitim ve Öğretiminin çocuğun genel gelişimini olumlu etkilemekte olduğu artık kesinlik kazanmıştır. Türkiye’deki eğitim sisteminde yabancı dil eğitim ve öğretimi 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişle birlikte değişime uğramış, bunun sonucunda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi programları uygulayan yeni ilköğretim okulları kurulmuş ve [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder