Etiket - ingilizce cümleler

İNGİLİZCE KELİMELER

above (pr, adj) : yukarıda, üzerinde, üstte atop on top of beyond superior to exceeding over higher than upon above board (adj): doğru,yalansız,hilesiz candid honest covert legitimate fair and square trustworthy, frank     abrasive (adj):aşındırıcı, düz olmayan rough scratchy                     unsmooth

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

abloom (adj, adv): çiçekli blossoming,  in bloom flowering   ablush (adj, adv): kızarık yüzlü blushing,  reddened abnormal (adj) : anormal, garip aberrant insane anomalous irregular eccentric monstrous abolish (v): bozmak, kaldırmak abrogate exterminate annul, cancel nullify

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

abjure (v): yemin edip vazgeçmek abandon relinquish forswear renounce recant renunciation renounce repudiate abnormal (adj) : anormal, aykırı aberrant  irregular eccentric,   able (adj) : güçlü,kadir, muktedir adequate efficient adroit expert adept fit capable masterful clever proficient

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

ability (n): kabiliyet, hüner, yetenek aptitude faculty capability power capacity skill competence, competency talent abject (adj) : aşağılık, sefil base mean contemptible miserable, repulsive degraded worthless groveling wretched

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder