Etiket - ingilizce kelime çeviri

İNGİLİZCE KELİMELER

abominate (v): nefret duymak, iğrenmek abhor hate detest recoil from dislike shudder at abortion (n): çocuk düşürme,olgunlaşmadan kuruma disappointment miscarriage disaster, fiasco termination abortive (n): boş, beyhude,eksik, erken doğmuş failing ineffectual fruitless unavailing futile unproductive, unsuccessful ineffective worthless  

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

abjure (v): yemin edip vazgeçmek abandon relinquish forswear renounce recant renunciation renounce repudiate abnormal (adj) : anormal, aykırı aberrant  irregular eccentric,   able (adj) : güçlü,kadir, muktedir adequate efficient adroit expert adept fit capable masterful clever proficient

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

ability (n): kabiliyet, hüner, yetenek aptitude faculty capability power capacity skill competence, competency talent abject (adj) : aşağılık, sefil base mean contemptible miserable, repulsive degraded worthless groveling wretched

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİMELER

abhor (v): iğrenmek, hor görmek abominate dislike detest hate despise loathe abiding (adj) : dayanıklı, sürekli constant immortal durable permanent enduring persistant eternal steadfast everlasting unending  

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder