YDS Sınavında Yer Alan Sor Tipleri Nasıldır? | perfectenglish.com.tr

YDS Sınavında Yer Alan Sor Tipleri Nasıldır?

Perfect Blog geri dön
YDS Sınavında Yer Alan Sor Tipleri Nasıldır?

YDS Sınavında Yer Alan Sor Tipleri Nasıldır?

YDS SINAVINDA YER ALAN SORU TİPLERİ

YDS sınavında bulunan soru türlerine ilişkin genel bilgileri, sayısal verileri ve her bir soru tipi için uygulamanız gereken tekniklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

YDS‘de 10 ayrı başlık altında toplam 80 soru sorulmaktadır. Bu soruları yanıtlamanız için verilen süre toplam  150 dakikadır (2,5 saat)

1- KELİME / PHRASAL VERB

“1. – 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.”

Sınavın ilk altı sorusunda, verilen tek bir cümlenin içerisinde bir boşluk bırakılarak cümleyi anlamca tamamlayabilecek kelimeyi bulmanız istenmektedir.

Bu soru tiplerinde 1 sıfat, 1 isim, 1 fiil, 1 zarf ve 2 adet öbek fiil (phrasal verb) sorulur.

Soru cümlesinin iyi anlaşılması ve genel anlamda sınavlarda sıkça çıkan kelimelere ilişkin bilginiz, bu sorularda sizi doğru şıkka cevap vermenizi sağlayacaktır.

 

2- PREPOSITION / GRAMMAR

“7. – 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.”

Bu aralıkta bulunan 10 soruda, soru cümlesi içerisindeki boşluk / boşluklara, şıklarda yer alan doğru ifadeyi yerleştirmeniz istenmektedir.

Soru dağılımına gelince; 2 edat (preposition); 3 tense / modal / passive / if; 1 paralel yapı bağlacı (parallel structure); 4 Clause/ bağlaç sorusu biçiminde karşınıza çıkmaktadır.

 

3- CLOZE TEST

  1. – 21. / 22. – 26. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.”

Bu aralıkta bulunan sorularda verilen paragraf içerisinde var olan boşluklara uygun kelime veya dilbilgisi yapısını bulmanız istenir.

Paragraf içerisinde bulunan boşluklara kelime, phrasal verb, edat, tense / modal / passive / if formüllerine uygun yapılar, Clause veya bağlaçlar getirmeniz istenebilir.

Bu tip sorularda parçanın bütününün anlaşılmasından ziyade, boşluğun yer aldığı cümlenin her bir soru için iyi anlaşılması gereklidir.

4- CÜMLE TAMAMLAMA

“27. – 36. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.”

Bir ana cümle ya da yan cümlecik verilerek, anlam bütünlüğünü sağlayabilecek yan cümleciği ya da ana cümleyi bulmanız istenmektedir.

Bu gruptaki soruların 5’inde bağlaçlı cümlecik verilerek ana cümle, 5’inde ise ana cümle verilerek bağlaçlı cümlecik istenir.

Cümle Tamamlama sorularının çözümünde cümle analizi, kelime bilgisi ve de en önemlisi Clause / Bağlaç bilgisi yol gösterici olacaktır.

 

5- İNGİLİZCE- TÜRKÇE / TÜRKÇE – İNGİLİZCE ÇEVİRİ

“37. – 42. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.”

Bu soru tipinde İngilizce ya da Türkçe bir cümlenin doğru çevirisini şıklarda bulmanız istenir.

Soru dağılımı 3 tane İNG- TR, 3 tane TR- İNG çeviriyi kapsar.

Çeviri sorularının çözümünde izlenecek aşamalar bellidir. Doğru şıkta fazla ya da eksik bir ifade yer alamayacağını unutmayınız.

6- PARAGRAF
  1. – 46. / 47.- 50. / 51. – 54. / 55. – 58. / 59. – 62. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bu soru tipinde bir paragraf verilerek, o parçayla ilgili 4 adet soru sorulur. YDS‘de bu biçimde 5 paragraf yer almaktadır.

Paragraf sorularının çözümünde parçanın genel yargısını anlamanız ve bilgi eşleştirme sorularında parçada yer alan bilgiye denk ifadeleri şıklarda aramanız, parçada geçmedikçe iddialı ifadelerden uzak durmanız önerilir. Kelimelerin eş/ zıt anlamlılarına hâkimiyetiniz bu soruların çözümünde işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

 

7- DİYALOG TAMAMLAMA

“63. – 67. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.”

Bu soru tipinde verilen bir karşılıklı konuşmada bırakılan bir boşluğu tamamlamanız istenir.

Bu beş soruda, konuşmacılarının ifadelerinin kendi içerisinde tutarlı olmasına ve soru- cevap uyumlarına dikkat edilmelidir.

 

8- YAKIN ANLAMLI CÜMLE

“68. – 71. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz.”

Bu sorularda verilen bir İngilizce cümleye anlamca denk bir İngilizce cümleyi şıklardan seçmeniz istenir.

Bu soruların çözümünde Özne ve Tense değişmezliği kuralına dikkat etmeli, eş anlamlı sözcük veya denk yapı bilginizi artırmanız gereklidir.

 

9- PARAGRAF TAMAMLAMA

“72. – 75. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.”

Bu soru tipinde verilen bir paragraf içerisinde boş bırakılan kısma, anlam bütünlüğünü sağlayacak cümleyi getirmeniz istenir.

Paragraf Tamamlama sorularının çözümünde verilen paragrafın genel yargısına hakim olmanız, boşluğun öncesindeki ve ardındaki cümlelerin arasındaki anlam bütünlüğüne ya da geçişe dikkat ederek şıkları bu açılardan incelemeniz önerilir. Yanlış şıklarda parçanın konu kısıtlamasına göre çok genel ya da çok detaylı ifadeler sıklıkla yer almaktadır.

 

10- ANLATIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE
  1. – 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.”

Bu soru türünde 5 cümleden oluşan bir paragraf verilerek, parçanın anlatım akışını bozan cümleyi bulmanız istenir.

Anlatım bütünlüğünü bozan cümle sorularında parça içerisindeki dört cümlenin bahsettiği yargıların aynı yönde ya da bir bütünlük içerisinde olmasını sağlamaya çalışınız. Parçanın konu kısıtlamasını saptadığınızda, bu kısıtlamaya göre çok genel ya da çok detay olan ifadeleri ya da zaman akışının dışında kalan ifadeleri parçadan çıkarınız.

 

 

YDS Hazırlık Kursları

Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı Olmak İster misiniz(ÜCRETSİZ)?

Genel İngilizce Kursları Hakkında Detaylı Bilgi 

Akademik İngilizce Kursları Hakkında Detaylı Bilgi

İlköğretim / Lise Kursları Hakkında Detaylı Bilgi

Perfect English İngilizce Kurs Kampanyaları ve İngilizce Kurs Fırsatları 

Perfect English İngilizce Kurs Fiyatları 

İngilizce Kurslarıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Perfect English Ankara İngilizce Kursu Şubeleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Perfect Blog geri dön
İletişim Formu
Gönder