Yönetmelikler | perfectenglish.com.tr

Yönetmelikler

 hakkimizda41Öğrencilerimizin tamamı PERFECT ENGLISH İngilizce Kursları Yönetmeliğinin Öğrenci yönetmeliği bendindeki  ilgili kaideleri dahilinde kurumdan faydalanabilirler.

Öğrenci Yönetmeliği’nin önemi, unutmamalıyız ki; belli bir yönetmelik dahilinde daha planlı ve programlı çalışmak konsantrasyonunuzu, özgüveninizi, motivasyonunuzu, inancınızı, mutluluğunuzu, rahatlığınızı ve farkındalığınızı arttırır. PERFECT ENGLISH olarak yönetmeliğin ayrıcalığı da bu noktada karşımıza çıkar.

PERFECT ENGLISH’ te  hiçbir şey gelişigüzel yapılmaz her uygulamanın ayrıntılı bir sebebi olduğu gibi yaptırımıda bulunmaktadır. Çok iyi olmak yeterli değil istikrarlı olmayı tercih ediyoruz. Öğrencilerimizin tamamına güveniyoruz lakin itimat kontrole mani değildir.

Lütfen eğitim danışmanlarımızdan veya öğrenci işlerinden PERFECT ENGLISH İngilizce Kursları Yönetmeliğini isteyiniz ve itina ile inceleyiniz.

ort1Öğretmenlerimizin tamamı PERFECT ENGLISH İngilizce Kursları Yönetmeliğinin Öğretmen yönetmeliği bendindeki  ilgili kaideleri dahilinde kurumda eğitim verebilirler.

Öğretmen Yönetmeliği’nin önemi, unutmamalıyız ki; belli bir yönetmelik dahilinde daha planlı ve programlı çalışmak konsantrasyonunuzu, özgüveninizi, motivasyonunuzu, inancınızı, mutluluğunuzu, rahatlığınızı ve farkındalığınızı arttırır. PERFECT ENGLISH olarak yönetmeliğin ayrıcalığı da bu noktada karşımıza çıkar.

PERFECT ENGLISH’te  hiçbir şey gelişi güzel yapılmaz, her uygulamanın ayrıntılı bir sebebi olduğu gibi yaptırımı da bulunmaktadır. Çok iyi olmak yeterli değil, istikrarlı olmayı tercih ediyoruz. Öğretmenlerimizin tamamına güveniyoruz lakin itimat kontrole mani değildir.

fra11İdarecilerimizin tamamı PERFECT ENGLISH İngilizce Kursları Yönetmeliğinin İdareci yönetmeliği bendindeki  ilgili kaideleri dahilinde kurumdan faydalanabilirler.

İdari Yönetmeliği’nin önemi, unutmamalıyız ki; belli bir yönetmelik dahilinde daha planlı ve programlı çalışmak konsantrasyonunuzu, özgüveninizi, motivasyonunuzu, inancınızı, mutluluğunuzu, rahatlığınızı ve farkındalığınızı arttırır. PERFECT ENGLISH olarak yönetmeliğin ayrıcalığı da bu noktada karşımıza çıkar.

PERFECT ENGLISH’te  hiçbir şey gelişi güzel yapılmaz her uygulamanın ayrıntılı bir sebebi olduğu gibi yaptırımıda bulunmaktadır. Çok iyi olmak yeterli değil istikrarlı olmayı tercih ediyoruz. İdarecilerimizin tamamına güveniyoruz lakin itimat kontrole mani değildir.

111

Personellerin tamamı PERFECT ENGLISH İngilizce Kursları Yönetmeliğinin Personel Yönetmeliği bendindeki ilgili kaideleri dahilinde kurumdan faydalanabilirler.

Personel Yönetmeliği’nin önemi, unutmamalıyız ki; belli bir yönetmelik dahilinde daha planlı ve programlı çalışmak konsantrasyonunuzu, özgüveninizi, motivasyonunuzu, inancınızı, mutluluğunuzu, rahatlığınızı ve farkındalığınızı arttırır. PERFECT ENGLISH olarak yönetmeliğin ayrıcalığı da bu noktada karşımıza çıkar.

PERFECT ENGLISH’te  hiçbir şey gelişi güzel yapılmaz her uygulamanın ayrıntılı bir sebebi olduğu gibi yaptırımıda bulunmaktadır. Çok iyi olmak yeterli değil istikrarlı olmayı tercih ediyoruz. Personellerimizin tamamına güveniyoruz lakin itimat kontrole mani değildir.

imagesakadmeik-4Yönetim Kurulu Yönetmeliği hazırlayan, geliştiren ve değiştiren kurum içerisindeki en yetkili birimdir.

ARGE toplantılarının tamamı bütün personellerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Taslak programlar oluşturulmakta ve Yönetim Kurulu’nca nihai sonuca varılarak oylanmakta ve uygulamaya geçmektedir. Bütün personellerin bu paylaşımlarda söz hakkı vardır ama oy hakkı yoktur.

İlgili değişiklikleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığına uygunluk için sunar ve nihai karardan sonra onaylı olanları yürürlüğe koyar. Her öğretim yılında bir önceki yılın geribildirimleri doğrultusunda güncellenmektedir.

PERFECT ENGLISH Yönetim Kurulu olarak  kurumumuzun kalite kriterinin bugünkü gibi korunması açısından elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağımızı gururla bilgilerinize sunarız.

İletişim Formu
Gönder