Genel İngilizce Kursları Eğitim Seviyeleri | perfectenglish.com.tr

Genel İngilizce Kursları Eğitim Seviyeleri

Genel İngilizce Eğitim Seviyeleri

Genel İngilizce kursu eğitim programı 5 seviyeden oluşmaktadır.

Genel İngilizce Seviye Tablosu

Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1 KET
3 Intermediate B2 PET,YDS
4 Upper-Intermediate C1 FCE, PROFICIENCY
5 Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS

 

CEFR Nedir? Detaylı bilgi için 

BEGINNER

Basit günlük yaşam ifadelerini konuşup, yazabilir, kendini tanıtabilir, nesne ve kişilerle ilgili basit bilgiler verebilir. Kısa metinler, hikâyeler okuyup anlayabilir, dilin ana mantığı başlangıç seviyesinde verilir. Ulaşılan en önemli nokta aslında dili tanımaktır.

1.Kur: Elementary
Başlangıç seviyesi olup, temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesini içerir. Günlük konuşma kalıpları ile pratik ve gramer birlikte verilir. Öğrenciler basit konular uzerinde yabancılarla konuşabilir, paragraflar yazabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendilerini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşırlar. Birey, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili olan basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişimi gerçekleştirebilir. Çok sık karşılaştığı durumlarla ilgili basit bilgi alışverişini gerçekleştirebilir.

Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1 KET
3 Intermediate B2 PET,YDS
4 Upper-Intermediate C1 FCE, PROFICIENCY
5 Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS

 


 

PRE-INTERMEDIATE

Orta seviyenin başı anlamındaki ingilizce kursu seviyesidir.

2.Kur :Pre-Intermediate

Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Elementary seviyesinde görülen gramer kalıplarına ve sözcüklerine ek yeni gramer yapıları ve sözcükleri öğretilir.
İngilizce’ yi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir.Öğrenciler günlük yaşamlarında  yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir yazılı olarak ifade edebilirler. Basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurabilir. Yolculuklarda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilir. Yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verebilir.

 Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1  KET 
3 Intermediate B2 PET,YDS
4 Upper-Intermediate C1 FCE, PROFICIENCY
5  Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS

 


 

INTERMEDIATE

Orta seviye anlamındaki ingilizce kursu seviyesidir.

3.Kur :Intermediate
Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ağırlıklı İngilizce’nin tüm zaman ve cümle yapıları öğretilir. Konuşma becerisinin üst düzeye   çıkarılması sağlanır.
İngilizce’nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır.İngilizce’yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcüklerle dile getirebilir ve günlük yaşamın rahat iletişim kurabilirler. Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Alanıyla ilgili terimlerini bilir ve bu terimlerden yararlanarak görüşmeler yapabilir. Kendini doğal,akıcı ve hızlı şekilde ifade edebilir. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Genel bir soruyu cevaplayabilir, olumlu ve olumsuz yönleriyle bilgiler verebilir.

 Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary  A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1 KET
3 Intermediate B2  PET,YDS
4 Upper-Intermediate C1 FCE, PROFICIENCY
5 Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS

 


 

UPPER-INTERMEDIATE

Orta seviyenin sonu anlamındaki ingilizce kursu seviyesidir.

4.Kur :Upper-Intermediate

Şimdiye kadar öğrenilenleri akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır.
Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar hatasız yabancı dil kullanımının esas itibariyla kavranıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir.İngilizce’yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.
Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilirler. Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özetler çıkarabilir. Fazla sözcük arayışına girmeden kendini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilir.

Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1 KET
3 Intermediate B2 PET,YDS
4 Upper-Intermediate  C1 FCE, PROFICIENCY
5 Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS

 


 

ADVANCED

Akademik seviye derecesinde ingilizce kursu seviyesidir.

5.Kur :Advanced
Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma;  okuma, okuduğunu anlama,  anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisinin kazanılabilmesi sağlanmaktadır. Advanced  seviyedeki öğrenciler Akademik düzeydeki sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilirDüşüncelerini hızlı, çok akıcı ve  açık bir şekilde ifade edebilir. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilir.

Seviye Kur Adı CEFR Sınavlar
1 Elementary A2 ARELS
2 Pre-Intermediate B1 KET
3 Intermediate B2 PET,YDS
4 Upper-Intermediate C1 FCE,PROFICIENCY
5 Advanced C2 TOEFL, CAE, CPE, IELTS
İletişim Formu
Gönder