Sıkça Sorulan Sorular

Perfect Ekibimize En Sık Sorduğunuz Sorular ve Cevapları

Sıkça Sorulan Perfect Sorular ve Perfect Cevapları

Siz Değerli Öğrencilerimizden Sıkça Sorulan İngilizce Kurs ve Sınavlarla İlgili Soruları derledik ve sizin için bir araya getirdik. En güncel haliyle sizlerin yararlanması için buraya ekledik…İngilizce seviyeleri farklı kurs ya da eğitim kurumlarında çeşitli isimlerle adlandırılsa CEFR Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework) da 6 seviyeden oluştuğu belirtilmiştir. Perfect English ingilizce eğitimlerini bu standartlar doğrultusunda vermektedir.

Beginner Seviyesi: Bu seviyede İngilizce bilen kişiler bazı temel kelimeleri bilmektedir. Bu nedenle Beginner seviyesinde olan kişilerin İngilizce anlaması ve İngilizce konuşması çok kolay değildir.

Elemantary Seviyesi: Beginner seviyesinin bir üst seviyesidir. Elementary seviyesinde olan kişiler basit İngilizce kalıplarını bilmektedir. İngilizce kelime bilgisi Beginner seviyesine göre daha fazladır ve basit temel kalıplar ile kurulan cümleleri anlamak biraz daha kolaydır.

Pre-Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan öğrenciler, daha fazla kelime bilgisi ve daha fazla İngilizce kalıbına hâkimdir. Çok hızlı konuşmaları anlamakta zorlansalar da daha yavaş konuşmaları anlayabilir ve zorlanmadan yanıt verebilirler.

Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan öğrenciler Intermediate seviye grubunun ortasında bulunurlar. Daha fazla kelimeye ve daha fazla İngilizce kalıba hâkimdirler. Konuşma ve anlama açısında Pre-Intermediate seviyesine göre daha ileri seviyededirler.

Upper-Intermediate Seviyesi: Bu dil seviyesi Intermediate seviyesinin son dil seviyesidir. Bu seviyeye gelen öğrenciler, diğer tüm dil seviyelerinden daha iyi durumdadırlar. Bu dil seviyesindeki öğrenciler kendilerine daha çok güvenir ve ana dili İngilizce olan kişilerle daha akıcı konuşabilirler.

Advanced Seviyesi: Kelime ve gramer bilgisi en üst düzeyde olan seviye grubudur. Bu seviyede olan kişiler İngilizceyi akıcı derecede konuşabilir, karşısında hızlı konuşan bir kişi daha olsa anlayabilir ve İngilizce kitapları okuyabilir, makale çevirileri yapabilir.

YDS sınavı için yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,na göre çalışmakta olanların, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personellerin katıldığı sınavdır.

Sınav İçeriğinde Neler Vardır?

YDS Sınavı her yıl Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilir Sınav içeriği çoktan seçmeli soru şeklinde yapılır. Okuduğunu anlama, kelime, dil bilgisi ve çeviri becerilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Sınav süresi toplam 180 dakikadır ve sınav toplam 80 sorudan oluşmaktadır.
YDS sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Farsça, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Yunanca dillerinde de yapılmaktadır. Kurumumuz  öğrencilerini sadece İngilizce dilinden sınava hazırlamaktadır.

Birden fazla seviyeye  kayıt yaptıran öğrencilerimizin sahip olduğu bir haktır. Bu işlemi derse başlamama yada  seviye aralarında kullanabilirsiniz. Dersi başlamış ya da dersi başlamamış olsa bile gruba yerleştirilme bilgisi verilmiş bir öğrenci, bu grup için kayıt dondurma hakkını kullanamaz. Kayıt dondurma için devam eden programınız bitmeden en az 2 hafta öncesinde ya da en geç sınav gününde doldurduğunuz form ile öğrenci işlerine kayıt dondurma talebinizi bildirmeniz gerekmektedir. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydınız en az 1 ay en çok 1 yıl süreyle dondurulacaktır. Dondurma süresi bittikten sonra öğrenci “Bekleyen Öğrenciler” grubuna atanır ve kendisine uygun grup-kontenjan bulunana kadar beklemeye alınır. Sistemde atama önceliği her zaman dondurma süresi daha önce bitmiş olan öğrenciye aittir. Dondurma süresi biter bitmez öğrencinin seviyesine göre açılacak grup bulma olasılığı aylara göre değişeceği için, bekleme süreleri grup oluşana kadar uzayabilir. Ücretsiz seviye tekrarı alan öğrenciler sırasıyla kayıt sistemi tarafından gruplarına yerleştirilirler ve ücretsiz aldıkları seviye için kayıt dondurma hakları yoktur.

Öğretmenlerimiz öğrencinin ders içi performanslarına bakarak, sınavdan geçerli puanı almış bir öğrenciye sınav sonrası yapılan değerlendirmesinde seviye tekrarı verebilir, aynı şekilde sınavdan başarısız olan bir öğrenci sınavda geçerli puanı almamış olsa bile seviyesinde başarılı kabul edebilir. Başarısız olup program süresince devamsızlığı %10’u geçmeyen öğrencilerimiz ücretsiz seviye tekrarı nı sınırsız olmak koşulu ile alabilir. Sınava girmeyen veya bilinçli olarak başarısız olan öğrenciler ücretsiz seviye tekrarı alamazlar.


İletişim Formu
Gönder