Etiket - 9. sınıf ingilizce kursları ankara

The Past Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), geçmişte belli bir süre devam eden eylemleri anlatır. Bobo was studying Maths. (Bobo, matematik çalışıyordu.) They were building a dam last year. (Onlar geçen yıl bir baraj inşa ediyorlardı.) I was posting the letters yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.) Roby was flying yesterday morning. (Roby dün sabah uçuyordu.) We were going on a holiday yesterday. (Dün tatile gidiyorduk.) You were coughing last week. (Sen geçen hafta öksürüyordun.) Fiil sonuna -ing eki alır. Sonu e ile biten fiiller ek alırken bu harf düşer: Come coming, [...]

Daha fazla oku...

Past form of 'to be' : Was & Were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

To be (olmak) fiilinin present (şimdiki zaman hali) am, is, are, past (di’li geçmiş hali) was ve were’dür. Was; I, he, she, it ile, were; you, we, they ile kullanılır. I was a student three years ago. (Üç yıl önce öğrenciydim.) You were at the concert yesterday evening. (Dün akşam konserdeydin.) Jack was at school yesterday. (Jack dün okuldaydı.) Oya was in the park yesterday afternoon. (Oya dün öğleden sonra parktaydı.) My cat was on my bed this morning. (Kedim bu sabah yatağımın üzerindeydi.) We were singers ten years ago. (On yıl [...]

Daha fazla oku...

Would Like 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Would like; istek bildirme, sormada kullanılır. I would like a cup of tea. (Bir fincan çay istiyorum.) You would like a shirt. (Bir gömlek istiyorsun.) Celal would like to go to the zoo after school. (Celal okuldan sonra hayvanat bahçesine gitmek istiyor.) Bobo would like to swim in the sea. (Bobo denizde yüzmek istiyor.) I would like to rest under the tree. (Ağacın altında dinlenmek istiyorum.) They would like to visit their parents. (Ailelerini ziyaret etmek istiyorlar.) She would like to drink a cup of coffee. (Bir fincan kahve içmek istiyor.) Would like bütün [...]

Daha fazla oku...

Used to 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Used to; geçmişte yapılmış, günümüzde terkedilmiş eylemleri anlatmada kullanılır. Cümlede bir zaman zarfı yoksa, eylemin eskiden yapıldığı anlaşılır. They used to study English. ((Eskiden) İngilizce çalışırdılar.) Bobo used to take a bath ten years ago. (Bobo on yıl önce banyo yapardı.) Robert used to examine the animals at his clinic. (Robert (eskiden) kliniğinde hayvanlara bakardı.) Ogün used to kick goals at the matches. (Ogün (eskiden) maçlarda gol atardı.) You used to set the tables when you were a waiter. (Sen garsonken masaları servise hazırlardın.) Used to olumlu cümlede yer alır. [...]

Daha fazla oku...

There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır. There was an apple in the dish. (Tabakta bir elma vardı.) There was a ball under the car. (Arabanın altında bir top vardı.) There was a pencil in the pencil case. (Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.) There was a cat near the stove. (Sobanın yanında bir kedi vardı.) There was a blackboard on the wall last year. (Geçen [...]

Daha fazla oku...

Request & Permission 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can’i daha önceki bölümde tanımıştık. Olanak, kapasite ve yetenek belirtmede kullanılıyordu. A fish can swim. (Bir balık yüzebilir.) Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Funda Arar can sing well. (Funda iyi şarkı söyleyebilir.) I can ride a horse. (Ben bir ata binebilirim.) Can; bu fonksiyonlarının yanında permission (izin), request (rica) ifade etmekte de kullanılır. You can make a phone call from my house. (Evimden telefon konuşması yapabilirsiniz.) They can drive my car. (Otomobilimi kullanabilirler.) Ayla can stay at my room. (Ayla benim odamda kalabilir.) If you are hungry, you can eat a [...]

Daha fazla oku...

The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman), geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve sonuçlanmış eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci haldedir. Hasan got up late yesterday morning. (Hasan dün sabah geç kalktı.) You wrote an essay yesterday. (Dün bir makale yazdın.) Okan read the news on TV yesterday evening. (Okan dün akşam televizyonda haberleri okudu.) The mechanic fixed my car yesterday. (Tamirci dün benim arabamı onardı.) I cleaned the blackboard. (Tahtayı sildim.) Your friend phoned you last week. (Arkadaşın sana geçen hafta telefon etti.) İngilizce’de fiiller [...]

Daha fazla oku...

Comperative Degree 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Comperative degree (sıfatlarda üstünlük derecesi), iki nesneyi veya varlığı kıyaslarken kullanılır. Okan is faster than Mehmet. (Okan, Mehmet’ten daha hızlıdır.) An elephant is bigger than a mouse. (Bir fil, bir fareden daha büyüktür.) Garip is poorer than Mr Galip. (Garip, Bay Galip’ten daha fakirdir.) Mr Obur is fatter than Mr Cılız. (Bay Obur, Bay Cılız’dan daha şişmandır.) My shoes are older than your shoes. (Ayakkabılarım, senin ayakkabılarından daha eskidir.) Kısa sıfatlar sonlarına -er eki getirilerek üstünlük derecesi kazanırlar. Son iki harfi sessiz son harfi y olanlarda bu harf kalkar ve [...]

Daha fazla oku...

Can 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can; olanak, kapasite ve yetenek bildirmek için kullanılır. Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Mr Ak can drive a car everyday. (Bay Ak hergün araba kullanabilir.) I can shave by myself. (Ben kendim traş olabilirim.) Suna can iron her clothes at home. (Suna evde elbiselerini ütüleyebilir.) We can knit sweaters at home. (Evde kazaklar örebiliriz.) You can cut your hair every month. (Her ay saçlarını kesebilirsin.) They can play basketball in the park. (Parkta basketbol oynayabilirler.) Can not (can’t) öznenin belirtilen eylemi yapma yeterliliğinde olmadığını bildirir. A short boy can’t touch the [...]

Daha fazla oku...

Should 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz. You should be careful everyday. (Her gün dikkatli olmalısın.) Bobo should wash his face every morning. (Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.) They should go to school. (Onlar okula gitmeliler.) He should read this book. (Bu kitabı okumalı.) She should buy a kilo of tomatoes. (Bir kilo domates satın almalı.) Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır. You shouldn’t drink cold water. (Soğuk [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder