Etiket - 9. sınıf ingilizce soru bankası

GENEL İNGİLİZCE SORULARI 142

The Roman city of Pompeii in A.D. 79 was a thriving provincial centre, a few miles from the Bay of Naples, with a population of between 10,000 and 20,000 people. Its narrow streets, made narrower by street vendors and shops with cloth awnings for shade, were full of shoppers, tavern-goers, slaves, and vacationers from the North. A huge new aqueduct supplied running water from the Lower Apennine mountains, which flowed from fountains throughout the city, even in private homes. [...]

Daha fazla oku...

The Past Continuous Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), geçmişte belli bir süre devam eden eylemleri anlatır. Bobo was studying Maths. (Bobo, matematik çalışıyordu.) They were building a dam last year. (Onlar geçen yıl bir baraj inşa ediyorlardı.) I was posting the letters yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.) Roby was flying yesterday morning. (Roby dün sabah uçuyordu.) We were going on a holiday yesterday. (Dün tatile gidiyorduk.) You were coughing last week. (Sen geçen hafta öksürüyordun.) Fiil sonuna -ing eki alır. Sonu e ile biten fiiller ek alırken bu harf düşer: Come coming, [...]

Daha fazla oku...

Past form of 'to be' : Was & Were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

To be (olmak) fiilinin present (şimdiki zaman hali) am, is, are, past (di’li geçmiş hali) was ve were’dür. Was; I, he, she, it ile, were; you, we, they ile kullanılır. I was a student three years ago. (Üç yıl önce öğrenciydim.) You were at the concert yesterday evening. (Dün akşam konserdeydin.) Jack was at school yesterday. (Jack dün okuldaydı.) Oya was in the park yesterday afternoon. (Oya dün öğleden sonra parktaydı.) My cat was on my bed this morning. (Kedim bu sabah yatağımın üzerindeydi.) We were singers ten years ago. (On yıl [...]

Daha fazla oku...

There was / there were 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Geçmişte belli bir yerde tekil bir nesnenin veya olayın varlığından söz ederken there was (… vardı) yapısından yararlanılır. Önüne a veya an getirilmiş nesne ve yer bildiren kalıpla cümle tamamlanır. There was an apple in the dish. (Tabakta bir elma vardı.) There was a ball under the car. (Arabanın altında bir top vardı.) There was a pencil in the pencil case. (Kalem kutusunda bir kurşun kalem vardı.) There was a cat near the stove. (Sobanın yanında bir kedi vardı.) There was a blackboard on the wall last year. (Geçen [...]

Daha fazla oku...

The Simple Past Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman), geçmişte belli bir zamanda yapılmış ve sonuçlanmış eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci haldedir. Hasan got up late yesterday morning. (Hasan dün sabah geç kalktı.) You wrote an essay yesterday. (Dün bir makale yazdın.) Okan read the news on TV yesterday evening. (Okan dün akşam televizyonda haberleri okudu.) The mechanic fixed my car yesterday. (Tamirci dün benim arabamı onardı.) I cleaned the blackboard. (Tahtayı sildim.) Your friend phoned you last week. (Arkadaşın sana geçen hafta telefon etti.) İngilizce’de fiiller [...]

Daha fazla oku...

Must 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Must; konuşan kişinin otoritesini (yaptırım gücünü), karşıdaki kişi veya kişinin yapmasının zorunlu olduğu eylemlerin anlatılmasında kullanılır. You must study Maths at home. (Evde matematik çalışmalısın.) Dodo must be calm at school. (Dodo okulda sakin olmalı.) Osman must do the sports everyday. (Osman hergün spor yapmalı.) Suna must eat her lunch on time. (Suna öğle yemeğini zamanında yemeli.) You must help old people everyday. (Hergün yaşlı insanlara yardım etmelisin.) Must; bütün öznelerle kullanılır, bu yapıda fiil yalın haldedir. Must not; mustn’t şeklinde kısaltılır. Bu yapı, yapılmaması gereken, yasaklanan eylemleri anlatır. Okan mustn’t walk [...]

Daha fazla oku...

Can 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Can; olanak, kapasite ve yetenek bildirmek için kullanılır. Arda can play football well. (Arda iyi futbol oynayabilir.) Mr Ak can drive a car everyday. (Bay Ak hergün araba kullanabilir.) I can shave by myself. (Ben kendim traş olabilirim.) Suna can iron her clothes at home. (Suna evde elbiselerini ütüleyebilir.) We can knit sweaters at home. (Evde kazaklar örebiliriz.) You can cut your hair every month. (Her ay saçlarını kesebilirsin.) They can play basketball in the park. (Parkta basketbol oynayabilirler.) Can not (can’t) öznenin belirtilen eylemi yapma yeterliliğinde olmadığını bildirir. A short boy can’t touch the [...]

Daha fazla oku...

Should 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

Should; öğüt veya tavsiye vermede kullanılır. Karşıdaki kişinin yapması gereken bazı eylemleri aktarmada kullanılır. Önerilerde zorlama yoktur. Kişi söylenileni yapar veya yapmaz. You should be careful everyday. (Her gün dikkatli olmalısın.) Bobo should wash his face every morning. (Bobo her sabah yüzünü yıkamalı.) They should go to school. (Onlar okula gitmeliler.) He should read this book. (Bu kitabı okumalı.) She should buy a kilo of tomatoes. (Bir kilo domates satın almalı.) Should not kısaltılmış olarak shouldn’t şeklinde yazılır. Bu kalıpla da yapılmaması tavsiye edilen eylemler anlatılır. You shouldn’t drink cold water. (Soğuk [...]

Daha fazla oku...

The Simple Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Simple Future Tense (Gelecek Zaman), konuşma anında gelecekle ilgili kararları bildirir. I will go out soon. (Yakında dışarıya çıkacağım.) I will sell the balloons tomorrow. (Yarın balonları satacağım.) Oya will visit her grandma this afternoon. (Suna öğleden sonra büyükannesini ziyaret edecek.) We will feed the birds tomorrow. (Yarın kuşları besleyeceğiz.) They will phone their families tomorrow. (Yarın ailelerine telefon edecekler.) Bu zamanın yardımcı fiili will bütün öznelerle kullanılır. Fiil yalın haldedir. Will ile not birlikte ise cümle olumsuzdur. Will ile not won’t şeklinde kısaltılır. Toby won’t go to work tomorrow. (Toby yarın [...]

Daha fazla oku...

The Near Future Tense 9. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

The Near Future Tense (Yakın Gelecek Zaman) yakın gelecekte, yapmayı planladığımız veya niyetlendiğimiz eylemlerin anlatılmasında kullanılır. I am going to dive in the sea. (Denize dalacağım.) You are going to go on a holiday. (Tatile gideceksin.) He is going to take some photos in the museum. (Müzede birkaç fotograf çekecek.) She is going to make a cake soon. (Yakında bir kek pişirecek.) We are going to play football tomorrow. (Yarın futbol oynayacağız.) They are going to make a snowman. (Bir kardan adam yapacaklar.) Bu zamanda going to’dan sonra gelen fiil yalın haldedir. [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder