Etiket - ıelts sorualrı ve cevapları

İNGİLİZCE KELİMELER

prohibit (v): yasaklamak, men etmek bankable debear inder disallow interdict forbid inhibit prevent prolong (v): uzatmak, sürdürmek, devam ettirmek continue stretch extend sustain protract   prominent (adj): göze çarpan, önemli, meşhur celebrated eminent conspicuous leading distinctive marked distinguished principal promote (v): terfi ettirmek, değerini arttırmak advance encourage assist excite, exhort elevate foment, foster protect (v): korumak, saklamak, himayesinde bulundurmak cover save guard shelter harbor shield

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder