Etiket - ingilizce kursları keçiören

İngilizce Dil Kursları Ankara |  Perfect English

İngilizce Dil Kursları Ankara | Perfect English   GENEL İNGİLİZCE KURSU PROGRAMLARIMIZ A.) STANDART İNGİLİZCE KURSLARI PROGRAMLARIMIZ; Genel İngilizce kursları Avrupa Dil Standartları gereği toplamda 6 seviyeden oluşmakta ve her seviye için standart genel toplamda 200 ders saatini kapsamaktadır.Buna ek olarak, haftanın her günü sınırsız katılım hakkıyla yabancı eğitmenler eşliğinde ücretsiz konuşma dersleri ve ders hocaları eşliğinde bire bir etüt imkanı öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Bir ders saati 40 dakikadır. Yapılan ücretsiz ingilizce seviye tespit sınavı ile öğrenciler kendilerine en uygun seviyedeki ingilizce programlarına yönlendirilmektedir. B.) [...]

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİME BULMA 2

EMBEZZLE      : zimmetine geçirmek Synonym   : steal   EMBODY          : temsil etmek Synonym      : symbolize, stand for, represent   EMERGE       : ortaya çıkmak Synonym      : develope out of, come out, appear EMINENT         : seçkin Synonym    :famous, well-known, reputed, prominent   EMIT           : yaymak Synonym      : release, send out, give out  

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİME SINAVI 5

CHEAT     : aldatmak Synonym: copy, deceive, swindle, trick   CHERISH     : keyfini çıkartmak Synonym: value, relish, enjoy too much   CHIEF     : başlıca Synonym      : main, principal, leading   CIRCUMSTANTIAL   : ikinci derece Synonym               : secondary, indirect   CITE         : bahsetmek Synonym: mention, talk about, refer to  

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE KELİME SORULARI 1

ACCUMULATE Birikmek. Synonym      : Gather, collect, pile, store.   ACCURATE   : Doğru. Synonym      : Correct, careful, precise; lacking errors, exact.   ACCUSE         : suçlamak Synonym:Blame, charge, indict, reproach.   ACCUSTOMED TO   : Alışkın Synonym      :Be used to,addicted to.   ACHIEVE       : Başarmak Synonym: Succeed, accomplish, attain, acquire, gain, earn.

Daha fazla oku...

İNGİLİZCE SORU VE CEVAPLAR 1

.........; at a zoo, however, they can see in captivity the wild animals from all over the world.  Wild budgies bathe in dew-wet grass, but for the cage budgie, extra water is neededAnimals are better off in their own habitats, where they can be observed behaving naturallyMany people don't even have the opportunity to observe the wildlife of their own countryThe only people who deserve pets are those who take good care of themPets are not just playthings you can neglect [...]

Daha fazla oku...
İletişim Formu
Gönder